Liturgický rok „A“                                                     15. január 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         16. 1. 2023                 Féria

Utorok            17. 1. 2023                 Sv. Antona, opáta; spomienka

Streda             18. 1. 2023                 Féria

Štvrtok           19. 1. 2023                 Féria

Piatok              20. 1. 2023                Féria

Sobota             21. 1. 2023                 Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka

Nedeľa      22. 1. 2023        Tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

V čase úradných hodín zapisujeme úmysly sv. omší na január – marec. Zapíšeme najviac 5 úmyslov na osobu na toto obdobie.

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Informačný servis nitrianskej diecézy