Liturgický rok „A“                                                     5. marec 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       06. 03. 2023               Féria

Utorok            07. 03. 2023               Féria

Streda             08. 03. 2023               Féria

Štvrtok           09. 03. 2023               Féria

Piatok              10. 03. 2023               Féria

Sobota             11. 03. 2023                Féria

Nedeľa      12. 03. 2023       TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

 

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. – 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk.

 

Krížovú cestu sa modlíme vo farskom kostole v piatok a v nedeľu o 15.30 a na Kyneku v nedeľu o 14.30 hod.

 

Aj tento rok nás v pôstne nedele pozývajú misionári Verbisti na nitriansku Kalváriu o 14.30 na modlitbu posvätného ruženca, pôstnu katechézu o čnostiach a pobožnosť krížovej cesty. Bližšie informácie nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola. Tretiu pôstnu nedeľu katechézu o čnosti LÁSKA a krížovú cestu vedie vdp. farár Martin Bošanský.

Informačný servis nitrianskej diecézy