Liturgický rok „A“                                                    22. október 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         23. 10. 2023               Féria

Utorok             24. 10. 2023               Féria

Streda              25. 10. 2023               Féria

Štvrtok             26. 10. 2023               Féria

Piatok              27. 10. 2023               Féria

Sobota             28. 10. 2023               Sv. ŠimonaJúdu, apoštolov; Sviatok

Nedeľa      29. 10. 2023      TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Dnešnú nedeľu je zbierka na misie, za vaše milodary vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať!

 

V noci z 28.na 29. októbra sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času

 

V utorok 24. októbra 2023 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre (konferenčná miestnosť na 2. poschodí Malého seminára; Pribinovo nám. 5) uskutoční pod záštitou Spoločenstva Ladislava Hanusa diskusia s názvom „Spýtaj sa Cirkvi“. Hosťami diskusie budú J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ďalej katolícky kňaz a morálny teológ Ivan Šulík a rehoľná sestra Petra Jedličková.

 

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša v Nitre, pozývajú na pobožnosť ,,Betlehemskej cesty“, ktorá sa uskutoční dňa 25.októbra  2023 (v stredu) o 18.15hod. v kaplnke sestier karmelitánok. Pred pobožnosťou budú spoločné vešpery. Adresu a bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola. Všetkých srdečne pozývame.

 

 

Členovia SSV si môžu svoje podielové knihy vyzdvihnúť v predajni Spolku Na Vŕšku.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy