Liturgický rok „C“                                                     16. október 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         17. 10. 2022               Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník; spomienka

Utorok            18. 10. 2022               Sv. Lukáš, evanjelista; sviatok

Streda             19. 10. 2022               Féria

Štvrtok            20. 10. 2022             Féria

Piatok              21. 10. 2022               Féria

Sobota             22. 10. 2022               Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa      23. 10. 2022       TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie, za vaše milodary vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať!

 

Úmysly svätých omší sú už obsadené do konca roka.

 

Pri príležitosti mesiaca október, ktorý je zasvätený úcte k Panne Márii – Kráľovnej svätého ruženca, Farnosť Dolné Mesto si vás dovoľuje pozvať na modlitbu svätého ruženca, ktorá sa bude konať dňa 20.októbra 2022 o 17:00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe, ktorý dal postaviť na pamiatku morovej epidémie v roku 1882 biskup Augustín Roskovanyi. Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel.

Je príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave.

Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke „kurzsamuel.sk“. Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 23. októbra 2022.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy