Liturgický rok „A“                                                       3. september 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        04. 09. 2023               Féria

Utorok            05. 09. 2023               Féria

Streda             06. 09. 2023               Féria

Štvrtok            07. 09. 2023               Sv. Košických mučeníkov; spomienka

Piatok             08. 09. 2023               Narodenie prebl. Panny Márie; sviatok

Sobota             09. 09. 2023               Féria

Nedeľa    10. 09. 2023        DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Od nedele 3. septembra sa začína v Bazilike sv. Emeráma 7. ročník medzinárodného organového festivalu. V nedeľu 3. 9. sa o 19.00 hod. predstaví Christian Alejandro Almada z Argentíny.

Od pondelka 4. sept. sa bude počas pracovných dní od 9.00 do 13.00 hod spovedať, pričom bude vystavená Najsv. Sviatosť po sv. omši o 9.00 hod.

Na budúcu nedeľu 10. septembra bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme vopred Pán Boh zaplať!

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša v Nitre, pozývajú na pobožnosť ,,K svätej Terézii od Dieťaťa Ježiša“, ktorá sa uskutoční dňa 6. septembra 2023 (v stredu) o 18.15 hod., v kaplnke sestier karmelitánok. Pred pobožnosťou budú spoločné vešpery. Adresu a bližšie informácie nájdete na plagáte, na nástenke v predsieni kostola. Všetkých srdečne pozývame.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už 7. ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 17.9.2023 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

 

OD 1. SEPTEMBRA SÚ SV. OMŠE AJ RÁNO O 6.00 A V NEDEĽU O 10.30 HOD.

Informačný servis nitrianskej diecézy