Liturgický rok „A“                                                    20. august 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         21. 08. 2023               Sv. Pia X., pápeža; spomienka

Utorok             22. 08. 2023               Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej; spomienka

Streda              23. 08. 2023               Féria

Štvrtok             24. 08. 2023               Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok

Piatok              25. 08. 2023               Féria

Sobota             26. 08. 2023               Féria

Nedeľa     27. 08. 2023        DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Spojená katolícka škola, so sídlom Farská 19, Nitra vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: učiteľ / učiteľka matematiky na Základnej škole

Informačný servis nitrianskej diecézy