Liturgický rok „C“                                                     18. september 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         19. 09. 2022               Féria

Utorok            20. 09. 2022               Sv. Korejskí mučeníci; spomienka

Streda             21. 09. 2022               Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok

Štvrtok           22. 09. 2022              Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka; spomienka

Piatok              23. 09. 2022               Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza; spomienka

Sobota             24. 09. 2022               Prebl. Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa      25. 09. 2022      DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma prebieha 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Pozývame vás na koncert o 19:00 hod. V dnešnú nedeľu  19. septembra sa predstaví  Vladimír Kopec a Nitriansky komorný orchester ZOE (Slovensko, Nitra).

Zároveň Vás pozývame na sv. omšu v predvečer sviatku sv. Emeráma, ktorá sa uskutoční v túto stredu 21. septembra o 18:00. hodine v Katedrále sv. Emeráma, pri ktorej zaznie Missa brevis ex E od nitrianskeho organistu Ignáca Alojza Hublera z pol. 19. storočia nájdená v Diecéznom archíve v Nitre. Účinkuje Nitriansky komorný orchester a sólisti Hilda Gulyás – soprán, Angelika Zajícová – alt, István Hajdu – tenor, Tomáš Šelc – bas .

Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke v predsieni a na www.kofest.sk Vstupné na koncerty je dobrovoľné.

 

Dnes je zbierka na seminár, za vaše milodary vyslovujeme úprimne: Pán Boh odplať!

 

Informačný servis nitrianskej diecézy