Liturgický rok „C“                                                     2. október 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         3. 10. 2022                 Féria

Utorok            4. 10. 2022                 Sv. Františka Assiského; spomienka

Streda             5. 10. 2022                 Sv. Faustíny Kowalskej, panny; spomienka

Štvrtok            6. 10. 2022                 Féria

Piatok              7. 10. 2022                 Ružencovej Panny Márie; spomienka

Sobota             8. 10. 2022                 Prebl. Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa      9. 10. 2022         DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Od pondelka 3. októbra zapisujeme počas úradných hodín úmysly sv. omší na mesiace október, november a december 2022.

 

Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 a vo štvrtok a piatok aj od 15.30 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj na Kyneku o 18.00 hod.

 

Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Tieto centrá podpory navštívili ľudia v núdzi už 70-tisíc krát. Pomáhajú odídencom z Ukrajiny, ale aj ľuďom v núdzi začleniť sa do bežného života prostredníctvom humanitárnej, psychologickej pomoci, vybavovaní rôznych dokumentov, ale i hľadaním školy, či školy. Ak poznáte ľudí, ktorí potrebujú pomoc, kontaktujte najbližšie centrum podpory. Kontakty nájdete na webovej stránke Slovenskej katolíckej charity.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy