Liturgický rok „C“                                                     11. september 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         12. 09. 2022               Najsvätejšieho mena Mária; spomienka

Utorok            13. 09. 2022               Sv. Ján Zlatoústy; biskup a učiteľ Cirkvi

Streda             14. 09. 2022               Povýšenie Svätého Kríža; sviatok

Štvrtok         15. 09. 2022            Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť

Piatok              16. 09. 2022               Sv. KornéliaCypriána, mučeníci, spomienka

Sobota             17. 09. 2022               Féria

Nedeľa         18. 09. 2022           DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

V štvrtok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú sv. omše vo farskom kostole o 6. hodine, o 9.00 a o 16,15. Na Kyneku bude slávnostná sv. omša o 10. hodine v areáli kostola.

 

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma prebieha 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Pozývame vás na koncert o 19:00 hod. V dnešnú nedeľu  11. septembra sa predstaví  Paolo Oreni (Taliansko, Miláno). Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke v predsieni a na www.kofest.sk Vstupné na koncerty je dobrovoľné.

 

Univerzitné pastoračné centrum začína činnosť v tomto akademickom roku svätou omšou v nedeľu 11.9.2022 o 21. hodine. Slávnostné Veni Sancte nitrianskych univerzít bude v stredu 28.9. 2022 o 17.00 hod. v katedrále sv. Emeráma.

 

Pozývame Vás pozrieť sa na svet očami kňaza, fotografa, básnika, zosnulého Radoslava Gazdíka. Vernisáž sa koná v katedrále sv. Emeráma v Nitre do 4.októbra 2022. Viac informácií o čase výstavy nájdete na plagáte a webovej stránke: www.nativeart.sk

Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár, za vaše milodary vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať!

Informačný servis nitrianskej diecézy