Liturgický rok „A“                                                       10. september 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        11. 09. 2023                Féria

Utorok            12. 09. 2023               Najsvätejšieho mena Panny Márie; spomienka

Streda             13. 09. 2023               Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Štvrtok            14. 09. 2023               POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA; SVIATOK

Piatok          15. 09. 2023             SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE; SLÁVNOSŤ

Sobota            16. 09. 2023               Sv. Kornélia, pápežaCypriána, biskupa, mučeníkov; spomienka

Nedeľa   17. 09. 2023         DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Dnešnú nedeľu (10.9.) je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať!

 

V piatok 15. septembra máme slávnosť Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše vo farskom kostole budú o 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Na Kyneku bude sv. omša o 10.00 hod. vonku pri kostole, pri kaplnke Panny Márie. Po sv. omši bude agapé.

 

V nedeľu 10. 9. 2023 nastala zmena organistov počas koncertu Katedrálneho organového festivalu. Koncert o 19.00 hod. odohrá mladý slovenský organista Matúš Maraček.

 

V sobotu 16. sept.2023 sa v našom meste budú konať Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA, s ktorými súvisia výrazné dopravné obmedzenia. Od piatka 15.9. od 18.00 do soboty 16.9.do ukončenia pretekov (približne o 18.00 hod.) nebude možné zaparkovať na Farskej ulici.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy