Liturgický rok „C“                                                     4. september 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         05. 09. 2022               Féria

Utorok            06. 09. 2022               Féria

Streda             07. 09. 2022               Sv. Košických mučeníkov; spomienka

Štvrtok            08. 09. 2022               Narodenie Prebl. Panny Márie; sviatok

Piatok              09. 09. 2022               Féria

Sobota             10. 09. 2022               Féria

Nedeľa      11. 09. 2022       DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

Od 4. septembra 2022 sa začína v katedrále – Bazilike sv. Emeráma 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod. V dnešnú nedeľu  4. septembra sa predstaví  Pier Damiano Peretti (Rakúsko, Viedeň). Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke v predsieni a na www.kofest.sk Vstupné na koncerty je dobrovoľné.

Od pondelka 4.9. budú v našej farnosti bývať sv. omše ráno o 6 hodine každý deň. Okrem toho v nedeľu býva sv. omša aj o 10.30.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva a facebookovej stránke „Mládež Nitrianskej diecézy“. Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Katolícka Komunita Emanuel v spolupráci s farnosťou sv. Urbana Nitra – Zobor pozýva na  kurz Ave pre rozvedených a single rodičov. Jedná sa o sériu troch víkendov, kde môžete objaviť nové impulzy pre váš život a dostať pomocnú ruku. Prihlasovanie cez formulár na webe zoborskej farnosti. Bližšie informácie na výveske v predsieni kostola.

Informačný servis nitrianskej diecézy