Liturgický rok „C“                                                    16. jún 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         17. 06. 2019        Féria

Utorok            18. 06. 2019        Féria

Streda             19. 06. 2019        Féria

Štvrtok            20. 06. 2019        Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi; slávnosť

Piatok              21. 06. 2019        Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; spomienka

Sobota             22. 06. 2019       Féria

Nedeľa          23. 06. 2019       Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú ako v bežný deň: 6.00, 9.00, 16.15 hod. a na Kyneku o 18.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa bude sláviť v nedeľu 23. júna 2019 o 10:00 hod. v piaristickom Kostole sv. Ladislava v Nitre. Po skončení svätej omše, ktorú bude sláviť nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, bude procesia cez mesto Nitra, ktorá povedie cez Farskú ulicu ku Kostolu sv. Michala, Na Vŕšku. Všetci ste srdečne pozvaní! Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude vo Farskom kostole sv. omša o 9.00 ani o 10.30 hod. Na Kyneku bude o sv. omša o hodinu skôr ako zvyčajne, teda o 8.00 hod. Osobitne povzbudzujeme k účasti deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré nech si so sebou prinesú lupienky kvetov.

Dnes, 16. júna o 19.00 v Piaristickom kostole začína 29. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2019. Bližšie informácie nájdete na výveske.