Liturgický rok „A“                                                            7. jún 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         08. 06. 2020             Féria

Utorok            09. 06. 2020              Féria

Streda             10. 06. 2020              Féria

Štvrtok            11. 06. 2020               Najsv. Kristovho Tela a Krvi; slávnosť

Piatok              12. 06. 2020              Féria

Sobota             13. 06. 2020              Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa         14. 06. 2020           Jedenásta nedeľa v cezročnom období                  

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najs. Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše vo Farskom kostole budú o 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Na Kyneku bude sv. omša o 17.30. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V nedeľu 14. júna 2020 bude spoločnú sv. omšu všetkých farností mesta Nitra pri príležitosti Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sláviť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s kňazmi mesta Nitra. Slávnostná pontifikálna sv. omša začne o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre. Z tohto dôvodu nebudú na budúcu nedeľu vo Farskom kostole sv. omše o 9.00 a 10.30 hod. Na Kyneku bude sv. omša na budúcu nedeľu o 8.00 hod.