Liturgický rok „C“                                                     12. jún 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         13. 06. 2022               Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi; spomienka

Utorok            14. 06. 2022               Féria

Streda             15. 06. 2022               Féria

Štvrtok         16. 06. 2022            Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi; slávnosť

Piatok              17. 06. 2022               Féria

Sobota             18. 06. 2022               Féria

Nedeľa           19. 06. 2022                12. NEDEĽA CEZ ROK

 

 

Na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi (štvrtok) budú sv. omše vo Farskom kostole o 6.00, 9.00 a 16.15. Sv. omša na Kyneku bude o 18.00 hod.

V sobotu 18. júna 2022 sa v prípade priaznivého počasia v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže T22 uskutoční výstup mládeže na Považský Inovec. Zraz účastníkov bude o 10.00 hod. pri motoreste Radar pri Mníchovej Lehote. Pod vrcholom by bola aj spoločná sv. omša. Pre aktuálne informácie sledujte facebookovú stránku „Mládež Nitrianskej diecézy“.

Srdečne Vás pozývame na celomestskú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spojenú s Eucharistickou procesiou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. júna 2022 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10:00 hod. bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s ostatnými kňazmi z Nitry. Po skončení svätej omše bude procesia, ktorá povedie ku Kostolu sv. Michala (na Vŕšku). Všetci ste srdečne pozvaní! Osobitne povzbudzujeme k účasti deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré nech si so sebou prinesú lupienky kvetov.

Z tohto dôvodu nebudú na budúcu nedeľu sv. omše vo Farskom kostole o 9.00 a 10.30. Sv. omša na Kyneku bude presunutá na 8.00 hod.

Sviatosť manželstvo mienia prijať: Miroslav Ecker, syn Miroslava a Marty rod. Záhorcovej, rím-kat., narodený a bývajúci v Nitre. A Miroslava Kuzmová, dcéra Miroslava a Emílie rod. Barbirčákovej, grékokatolíčka, narodená vo Svidníku a  bývajúca v Rovnom. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

Informačný servis nitrianskej diecézy