Liturgický rok „C“                                                    14. apríl 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         15. 04. 2019

Utorok            16. 04. 2019

Streda             17. 04. 2019

Štvrtok            18. 04. 2019       Zelený štvrtok  – večerná sv. omša na Pamiatku Pánovej večere

Piatok              19. 04. 2019       Veľký piatok

Sobota             20. 04. 2019       Biela sobota

Nedeľa          21. 04. 2019      Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania      

 

Spoločná veľkonočná sv. spoveď bude tu vo Farskom kostole na Kvetnú nedeľu (dnes) 14. 4. od 15.00 do 17.30 hod.

Starých a chorých farníkov Dolného mesta, ktorí chcú pristúpiť pred Veľkou nocou ku sviatosti zmierenia, budeme spovedať v utorok 16. apríla. Nahlásiť ich môžete v sakristii po sv. omšiach.

 

Ranné sv. omše vo štvrtok, piatok a sobotu nebudú. Počas Veľkonočného trojdnia a Veľk. oktávy sa nespovedá. Dávame do pozornosti rozpis liturgických slávení počas Veľkého týždňa, ktorý nájdete na výveske.

 

Sv. omše na Zelený štvrtok a Veľkonočné trojdnie:

 

Zelený štvtrtok:                                                              16.15 hod.

Obrady Veľkého piatku:                                          16.15 hod.

Biela Sobota – Veľkonočná vigília:                      19.00 hod.

 

Na Veľký piatok 19. apríla 2019 o 13.30 hod. sa pred budovou Krajského súdu v Nitre začne pobožnosť krížovej cesty ulicami mesta. Tu vo Farskom kostole sa krížovú cestu budeme modliť o 7.00 hod. Nezabudnime, že Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Od obradu odhalenia kríža až do Veľkonočnej vigílie sa pred krížom kľaká.

 

Vyloženie Sviatosti oltárnej pri Božom hrobe bude v sobotu od 8.00 – 18.00 hod. Ak by sa našli nejakí dobrovoľníci, ktorí by chceli zotrvať v modlitbe pri Božom hrobe v určitú hodinu, môžete sa zapísať vzadu do tabuľky, aby sa nestalo, že kostol počas poklony ostane opustený. Na Veľk. vigíliu si nezabudnite priniesť sviece na obnovu krstných sľubov.

 

Na Veľkonočnú nedeľu bude výročná veľkonočná zbierka. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

Všetkým vám prajeme milostiplné a radostné sviatky

Kristovho zmŕtvychvstania!