Liturgický rok „A“                                                            31. máj 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         1. 6. 2020                   Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi; spomienka

Utorok            2. 6. 2020                   Féria

Streda             3. 6. 2020                   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov; spomienka

Štvrtok            4. 6. 2020                   Nášho Pána J.Krista, najvyššieho a večného kňaza; sviatok

Piatok              5. 6. 2020                   Féria

Sobota             6. 6. 2020                  Féria

Nedeľa          7. 6. 2020               Najsvätejšej trojice, slávnosť                    

 

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Dnešnú nedeľu bude v Katedrále – bazilike sv. Emeráma celodenná poklona, ktorá sa zakončí o 16.30 modlitbou posvätného ruženca a o 17.00 hod. spievanými vešperami. Všetci ste srdečne pozvaní.

Od pondelka 1. júna sa modlíme Anjel Pána.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a piatok od 15. 30 hod. Pristúpiť k sv. spovedi sa dá každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 hod.

Predmanželské náuky pre snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva v našej farnosti, bývajú opäť každú sobotu o 8.00 hod. na Farskom úrade okrem štátnych a cirkevných sviatkov.