Liturgický rok „C“                                                     31. júl 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         1. 08. 2022                 Sv. Alfonza Máriu de Ligouri; spomienka

Utorok            2. 08. 2022                 Féria

Streda             3. 08. 2022                 Féria

Štvrtok            4. 08. 2022                 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka

Piatok              5. 08. 2022                 Féria

Sobota             6. 08. 2022                 Premenenie Pána; sviatok

Nedeľa      7. 08. 2022        DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ               

 

 

Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor a katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v [jedného] Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva).

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 15:30. Na prvý piatok budú vo farskom kostole sv. omše: o 6. hodine, o 9. hodine a o 16,15., na Kyneku bude sv. omša večer o 18. hodine.

 

 

Tak ako po minulé roky počas letných prázdnin (júl-august) nebudú bývať sv. omše v nedeľu o 10.30 hod. a od pondelka 4. júla ani ráno o 6.00 hod. okrem prvého piatku, prikázaných sviatkov a nedele, kedy o 6.00 sv. omša bude.

Informačný servis nitrianskej diecézy