Liturgický rok „C“                                                     10. júl 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         11. 07. 2022               Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Utorok            12. 07. 2022               Féria

Streda             13. 07. 2022               Féria

Štvrtok            14. 07. 2022               Féria

Piatok              15. 07. 2022               Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota             16. 07. 2022               Prebl. Panny Márie Karmelskej, spomienka

Nedeľa      17. 07. 2022       SV. ANDREJA SVORADA, PATRÓNA MESTA, SLÁVNOSŤ                

 

 

Biskupstvo Nitra a farnosti mesta Vás pozývajú na púť ku cti sv. Andreja – Svorada, patróna mesta Nitry. Procesia sa začne v parku na Sihoti v piatok 15. júla o 17.30 a sv. omšu v ruinách Zoborského kláštora bude o 19.00 celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Vo farnosti Nitra – Horné mesto sa v roku 2023 bude vysluhovať sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. tých ktorí z Nitry navštevujú sv. omše u františkánov. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť len so súhlasom miestneho pána farára. Príprava sa začne v septembri 2022. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii na Hornom meste.

Tak ako po minulé roky počas letných prázdnin (júl-august) nebudú bývať sv. omše v nedeľu o 10.30 hod. a od pondelka 4. júla ani ráno o 6.00 hod. okrem prvého piatku, prikázaných sviatkov a nedele, kedy o 6.00 sv. omša bude.

Informačný servis nitrianskej diecézy