Liturgický rok „A“                                                     27. november 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         28. 11. 2022              Féria

Utorok            29. 11. 2022               Féria

Streda             30. 11. 2022                Sv. Ondreja, apoštola; sviatok

Štvrtok           01. 12. 2022             Féria

Piatok              02. 12. 2022               Féria

Sobota             03. 12. 2022               Sv. Františka Xaverského, kňaza; spomienka

Nedeľa      04. 12. 2022      DRUHÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!

 

V tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci: Vo Farskom kostole sa spovedá každý pracovný deň, od 9. do 13. hodiny, pol hodinu pred večernou a rannou sv. omšou a okrem toho budeme spovedať vo štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

 

Na Kyneku bude na prvý piatok sv. omša o 17.00 hod. Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšou.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy