Liturgický rok „A“                                                     26. február 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         27. 02. 2023               Féria

Utorok            28. 02. 2023               Féria

Streda             01. 03. 2023               Féria

Štvrtok           02. 03. 2023               Féria

Piatok              03. 03. 2023               Féria

Sobota             04. 03. 2023               Féria

Nedeľa      05. 03. 2023       DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme: Pán Boh zaplať!

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude vo farskom kostole v pracovné dni od 9.00 do 13.00 hod. Okrem toho sa bude spovedať pol hodinu pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 15.30 hod.

Na Kyneku bude sv. omša na prvý piatok o 18.00 hodine a od 17.30 príležitosť k sv. spovedi.

Krížovú cestu sa modlíme vo farskom kostole v piatok a v nedeľu o 15.30 a na Kyneku v nedeľu o 14.30 hod.

Aj tento rok nás v pôstne nedele pozývajú misionári Verbisti na nitriansku Kalváriu o 14.30 na modlitbu posvätného ruženca, pôstnu katechézu o čnostiach a pobožnosť krížovej cesty. Bližšie informácie nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola. Druhú pôstnu nedeľu katechézu o čnosti NÁDEJ a krížovú cestu vedie vdp. farár Jozef Tomica.

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša v Nitre, pozývajú na pobožnosť k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša pri príležitostí 150. jubilea jej narodenia, ktoré slávime počas celého tohoto roka. Pobožnosť sa uskutoční v stredu 1.3.2023 o 18.00 hod. v kaplnke sestier karmelitánok. Pred pobožnosťou budú spoločné vešpery. Bližšie informácie nájdete na plagáte v predsieni kostola. Všetkých srdečne pozývame.

Informačný servis nitrianskej diecézy