Liturgický rok „C“                                                     24. júl 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         25. 07. 2022               Sv. Jakuba, apoštola; sviatok

Utorok            26. 07. 2022               Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie; spomienka

Streda             27. 07. 2022               Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka

Štvrtok            28. 07. 2022               Féria

Piatok              29. 07. 2022               Sv. Marty, Márie a Lazára; spomienka

Sobota             30. 07. 2022               Féria

Nedeľa      31. 07. 2022       OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ               

 

 

Chceme povzbudiť mládež našej farnosti k účasti na Celoslovenskom stretnutí mládeže T 22, ktoré sa koná v Trenčíne od štvrtka 28.7. do nedele 31. 7. 2022. Ak aj nie ste registrovaní, môžete prísť na jednotlivé časti. Hlavné časti programu sa budú konať v Mestskej športovej hale na Sihoti (Mládežnícka ul. č . 1). Vyvrcholením stretnutia bude nedeľná Pešia púť mladých na Skalku do Diecéznej svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika, kde bude o 11.00 hod. záverečná sv. omša. Všetky potrebné informácie o stretnutí nájdete na stránke: https://narodnestretnutiemladeze.sk/

Diecézna rada pre rodinu v Nitre ponúka pre snúbencov kurz prípravy na manželstvo, ktorý sa uskutoční od 2. – 4. 9. 2022. Preberieme témy ako: predpoklady dobrého manželstva, rozdielnosť muža a ženy, láska v manželstve, komunikácia, plánovanie rodičovstva, výchova detí, sviatosť manželstva … Viac info: https://www.domanzelstva.sk

Tak ako po minulé roky počas letných prázdnin (júl-august) nebudú bývať sv. omše v nedeľu o 10.30 hod. a od pondelka 4. júla ani ráno o 6.00 hod. okrem prvého piatku, prikázaných sviatkov a nedele, kedy o 6.00 sv. omša bude.

Informačný servis nitrianskej diecézy