Liturgický rok „A“                                                    19. február 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        20. 02. 2023               Féria

Utorok             21. 02. 2023               Féria

Streda              22. 02. 2023               Popolcová streda

Štvrtok             23. 02. 2023               Štvrtok po popolcovej strede

Piatok              24. 02. 2023               Piatok po popolcovej strede

Sobota             25. 02. 2023               Sobota  po popolcovej strede

Nedeľa      26. 02. 2023      PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

 

Túto stredu vstupujeme do pôstneho obdobia, ktorým sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci. Na popolcovú stredu sa bude pri sv. omšiach udeľovať obrad značenia popola, ktorý nahrádza úkon kajúcnosti. Sv. omše na popolcovú stredu budú vo farskom kostole o 6.00 hodine, o 9.00 hodine a o 16,15. Na Kyneku bude sv. omša večer o 18. hodine.

Na popolcovú stredu je v Cirkvi prísny pôst zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Tento pôst zaväzuje každého, kto dovŕšil 14. rok života.

Zároveň sa dodržuje prísny pôst, ktorý zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. V tomto pôste je dovolené iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu dvakrát denne.

Cez pôstne obdobie môžeme získať úplné odpustky pri pobožnosti krížovej cesty, vykonávanej pred riadne ustanovenými zastaveniami. V piatok cez pôstne obdobie môžeme získať úplné odpustky modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom ukrižovaného Ježiša.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme vopred: Pán Boh zaplať!

Krížové cesty budú bývať vo farskom kostole v piatok a v nedeľu o 15.30.

 

 

Aj tento rok nás v pôstne nedele pozývajú misionári Verbisti na nitriansku Kalváriu o 14,30 na modlitbu posvätného ruženca, pôstnu katechézu o čnostiach a pobožnosť Krížovej cesty. Bližšie informácie nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola. Prvú pôstnu nedeľu katechézu o teologálnej čnosti VIERA a krížovú cestu vedie vdp. dekan Pavol Zahatlan.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Spojenej katolíckej školy, na  Farská ulici.19 v Nitre. Viac informácií nájdete na stránke biskupstva: www.nrb.sk

 

 

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity (SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 5090).

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy