Liturgický rok „C“                                                     29. máj 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         30. 05. 2022               Féria

Utorok            31. 05. 2022                 Féria

Streda             01. 06. 2022                 Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Štvrtok            02. 06. 2022               Féria

Piatok              03. 06. 2022                Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sobota             04. 06. 2022               Féria

Nedeľa     05. 06. 2022       ZOSLANIE DUCHA SV ÄTÉHO

 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“ Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Spovedá sa v pracovných dňoch od 9. do 13 hodiny. Okrem toho sa spovedá pol hodinu pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 15.30 hod.

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude v katedrálnom chráme, v Bazilike sv. Emeráma celebrovať slávnostnú sv. omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pri sv. omši udelí otec biskup sviatosť birmovania. Po sv. omši bude vyložená Oltárna sviatosť na verejnú poklonu. O 16.30 bude v katedrále modlitba posvätného ruženca a o 17.00 hodine bude eucharistické požehnanie a slávnostné vešpery.

Sviatosť manželstvo mienia prijať: Miroslav Ecker, syn Miroslava a Marty rod. Záhorcovej, náboženstva rímskokatolíckeho, narodený v Nitre a bývajúci v Nitre. A Miroslava Kuzmová, dcéza Miroslava a Emílie rod. Barbirčákovej, náboženstva grékokatolíckeho, narodená vo Svidníku a  bývajúca v Rovnom. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre organizuje druhé kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční 21.6.2022. Viac informácií nájdete na výveske, alebo na webovej stránke školy.

Srdečne Vás pozývame na organový festival s názvom Ars Organi. Dnešnú nedeľu (29.5.) sa v piaristickom kostole sv. Ladislava o 19. hodine predstaví Mária Budáčová zo Slovenska.

Informačný servis nitrianskej diecézy