Liturgický rok „A“                                                     12. február 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         13. 02. 2023               Féria

Utorok            14. 02. 2023               Féria

Streda             15. 02. 2023               Féria

Štvrtok           16. 02. 2023               Féria

Piatok              17. 02. 2023               Féria

Sobota             18. 02. 2023               Prebl. Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa      19. 02. 2023       Siedma nedeľa v cezročnom období

 

 

Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Nitre na Farskej ulici pozýva rodičov a deti na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 13.2.2023 od 11.00 hod. do 17.00 hod. Zároveň pozýva na zápis detí do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční v dňoch 3.- 5.4. a 12.-14.4. 2023 v čase od 13.00 do 17.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke školy: zsfarskanr.sk

 

Spoločnosť Úsmev ako dar a Katolícke hnutie žien Slovenska realizujú 17. ročník duchovného a sociálneho pôstneho projektu s názvom Podeľme sa! Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty v našej krajine. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.usmev.sk

 

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity (SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 5090).

Informačný servis nitrianskej diecézy