Liturgický rok „C“                                                     22. máj 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         23. 05. 2022               Féria

Utorok            24. 05. 2022               Féria

Streda             25. 05. 2022               Féria

Štvrtok    26. 05. 2022       Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok              27. 05. 2022               Féria

Sobota             28. 05. 2022               Féria

Nedeľa      29. 05. 2022      SIEDMA veľkonočná nedeľa

Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebné dni za úrodu. Záväzný z nich je iba jeden deň.

V stredu o 18.30 sa vo františkánskom kostole uskutoční Te Deum nitrianskych univerzít. Sv. omšu bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po sv. omši bude v Diecéznom pastoračnom centre pod hradom agapé s programom.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo Farskom kostole o 6.00, 9.00 a 16.15. Na Kyneku bude sv. omša o 18.00 hod.

V sobotu 28. mája bude v našej farnosti o 8.30 hod vysluhovať sviatosť birmovania pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Birmovka v našej farnosti býva každé tri roky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

Srdečne Vás pozývame na organový festival s názvom Ars Organi. Dnešnú nedeľu sa v  evanjelickom kostole Svätého Ducha o 19. hodine predstaví Juraj Křemen zo Slovenska. Na budúcu nedeľu (29.5.) sa v piaristickom kostole sv. Ladislava o 19. hodine predstaví Mária Budáčová zo Slovenska.

Pozývame Vás na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. Súčasťou festivalu je aj zaujímavý sprievodný program, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk

 

Informačný servis nitrianskej diecézy