Liturgický rok „C“                                                     3. júl 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         04. 07. 2022               Féria

Utorok          05. 07. 2022            SV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov

Streda             06. 07. 2022               Féria

Štvrtok            07. 07. 2022               Féria

Piatok              08. 07. 2022               Féria

Sobota             09. 07. 2022               Féria

Nedeľa           10. 07. 2022                PÄŤNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

 

 

V utorok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Liturgická slávnosť sa uskutoční v utorok 5. júla 2022 so začiatkom o 10:00 tradične na Svätoplukovom námestí v centre mesta. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a spolu s ním budú koncelebrovať biskupi z Nitry a Slovenska, medzi nimi aj zástupca Českej konferencie biskupov, pomocný českobudejovický biskup Mons. Pavel Posád. Na slávnosť vierozvestov sv. omše vo farskom kostole budú ráno o 6.00, o 7.30 a večer o 16.15. Sv. omša na Kyneku bude ráno o 8.00 hod.

Vo farnosti Nitra – Horné mesto sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto a Nitra – Dolné mesto, resp. tých ktorí z Nitry navštevujú sv. omše u františkánov. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť len so súhlasom miestneho pána farára a po rozhovore na farskom úrade. Príprava by sa začala v septembri tento rok. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii.
Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti krstu, Prvého sv. prijímania, či Sviatosti birmovania, môžu sa tiež prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.

Tak ako po minulé roky počas letných prázdnin (júl-august) nebudú bývať sv. omše v nedeľu o 10.30 hod. a od pondelka 4. júla ani ráno o 6.00 hod. okrem prvého piatku, prikázaných sviatkov a nedele, kedy o 6.00 sv. omša bude.

Informačný servis nitrianskej diecézy