Liturgický rok „A“                                                    22. január 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         23. 1. 2023                 Féria

Utorok             24. 1. 2023                 Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi; spomienka

Streda              25. 1. 2023                 Obrátenie sv. Pavla, apoštola; sviatok

Štvrtok             26. 1. 2023                 Sv. TimotejaTíta, biskupov; spomienka

Piatok              27. 1. 2023                 Féria

Sobota             28. 1. 2023                 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka

Nedeľa      29. 1. 2023         Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

 

Dnešná nedeľa sa slávi ako nedeľa Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova a chce poukázať na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb. V stredu 25.januára o 18.45 sa bude konať ekumenická bohoslužba v kostole sv. Urbana na Zobore, ktorá sa bude niesť v duchu slov proroka Izaiáša „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1,17).

 

V pondelok 30. januára sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých a mládež, všetkých, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti v tejto dobe, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok na fare o 17.00 hod. po sv. omši.

Informačný servis nitrianskej diecézy