Liturgický rok „A“                                                       12. november 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok          13. 11. 2023                 Féria

Utorok             14. 11. 2023                 Féria

Streda               15. 11. 2023                 Féria

Štvrtok             16. 11. 2023                 Féria

Piatok               17. 11. 2023                 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka

Sobota              18. 11. 2023                Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa     19. 11. 2023          TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre  pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. 11. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály  a na Instagrame školy

Informačný servis nitrianskej diecézy