Liturgický rok „C“                                                     23. október 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         24. 10. 2022             Féria

Utorok            25. 10. 2022               Féria

Streda             26. 10. 2022               Féria

Štvrtok            27. 10. 2022              Féria

Piatok              28. 10. 2022               Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok

Sobota             29. 10. 2022               Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa      30. 10. 2022       TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Dnešnú nedeľu je zbierka na misie, za vaše milodary vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať!

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života.

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre  pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 11. 11. 2022 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanáli  a na Instagrame školy.

 

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša v Nitre, pozývajú na pobožnosť ,,Betlehemskej cesty“, ktorá sa uskutoční dňa 26. októbra 2022 (v stredu) o 18.00 hod. v kaplnke sestier karmelitánok. Pred pobožnosťou budú spoločné vešpery. Adresu a bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola. Všetkých srdečne pozývame.

 

Úmysly svätých omší sú už obsadené do konca roka.

Informačný servis nitrianskej diecézy