Liturgický rok „C“                                                     30. október 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         31.10. 2022                Féria

Utorok           1. 11. 2022               VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK

Streda             2. 11. 2022                  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, spomienka

Štvrtok            3. 11. 2022                  Féria

Piatok              4. 11. 2022                 Sv. Karol Boromejský, biskup; spomienka

Sobota             5. 11. 2022                  Panny Márie v sobotu; spomienka

Nedeľa      6. 11. 2022         TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

V utorok je prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše sú vo Farskom kostole o 6.00, 9.00 a o 16.15. Na Kyneku bude sv. omša o 9.00 hod. Na slávnosť Vš. svätých bude sv. omša aj na mestskom cintoríne o 15.00 hod Na Dušičky bude sv. omša aj na Kyneku o 17.00 hod.

V tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 hod., okrem utorka, kedy je prikázaný sviatok. Okrem toho spovedáme pol hodinu pred sv. omšami a v piatok budeme spovedať od 15.30. Na Kyneku bude na prvý piatok sv. omša o 17.00 hod.

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života.

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre  pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 11. 11. 2022 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanáli  a na Instagrame školy.

Informačný servis nitrianskej diecézy