• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Farské oznamy – tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

Liturgický rok „C“ 20. november 2022

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok 21. 11. 2022 Výročie posviacky katedrály sv. Emeráma; sviatok

Utorok 22. 11. 2022 Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka

Streda 23. 11. 2022 Féria

Štvrtok 24. 11. 2022 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov; spomienka

Piatok 25. 11. 2022 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice; spomienka

Sobota 26. 11. 2022 Féria

Nedeľa 27. 11. 2022 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Dnešnú nedeľu na slávnosť Krista Kráľa, celebruje nitriansky biskup Mons. Viliam Juk slávnostnú sv. omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma o 9.00 hod. Po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na verejnú poklonu. O 16.30 bude modlitba posvätného ruženca a po nej Eucharistické požehnanie. O 17.00 budú slávnostné vešpery. Na slávnosť Krista Kráľa môžeme pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Biskupstvo Nitra a Mesto Nitra Vás srdečne pozývajú do SPRIEVODU SVETLA, ktorý sa uskutoční v prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 v centre mesta.

Od 16.00 hodiny sa účastníci sprievodu budú schádzať na Nitrianskom hrade. Od 16.15 budú zaznievať adventné piesne v podaní katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Mgr. Vladímíra Kopca. O 16.30 pozdraví otec biskup pútnikov, požehná adventný veniec a zažne jeho prvú sviecu. Zároveň s požehnaním odprevadí účastníkov sprievodu, ktorí so svetielkami absolvujú svoju Via Noce – cestu nocou a poputujú dole hradným vŕškom až na Svätoplukovo námestie, kde spoločne s predstaviteľmi mesta Nitry rozsvietia stromček.

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša v Nitre pozývajú na pobožnosť Betlehemskej cesty, ktorá sa uskutoční v piatok 25.11.2022 o 18.00 hod. v kaplnke sestier karmelitánok. Pred pobožnosťou budú spoločné vešpery. Bližšie informácie na výveske v predsieni kostola.

Informačný servis nitrianskej diecézy