Liturgický rok „A“                                                       19. november 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok          20. 11. 2023                Výročie posviacky chrámu sv. Emeráma; sviatok

Utorok             21. 11. 2023                 Obetovanie Panny Márie; spomienka

Streda               22. 11. 2023                 Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka

Štvrtok             23. 11. 2023                 Féria

Piatok               24. 11. 2023                 Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov; spomienka

Sobota              25. 11. 2023               Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice; spomienka

Nedeľa    26. 11. 2023         NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA KRÁĽA NEBA I ZEME

 

 

Na budúcu nedeľu 26. novembra, na slávnosť Krista Kráľa, bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebrovať slávnostnú sv. omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma o 9. hodine. Po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na verejnú poklonu. O 16.30 bude modlitba posvätného ruženca a po nej Eucharistické požehnanie. O 17. hodine budú slávnostné vešpery.

Na slávnosť Krista Kráľa môžeme pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

V dňoch 20. – 26. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Všetkých pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

Občianske združenie Cleopas v spolupráci s bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského všetkých srdečne pozýva na adventný víkend s Bibliou, ktorý sa uskutoční v dňoch 8.-10. decembra 2023 (od piatku večera do nedele obeda) v Dome Xaver v Badíne. Pôjde o biblicko-duchovné sústredenie, počas ktorého sa prednášajúci budú v úvode venovať biblickým postavám. Prednášky budú zamerané na Markovo evanjelium, ktoré budeme čítať v nedele nasledujúceho liturgického roka.

Informačný servis nitrianskej diecézy