Liturgický rok „C“                                                     13. november 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         14.10. 2022                Féria

Utorok            15. 11. 2022               Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Streda             16. 11. 2022                Féria

Štvrtok            17. 11. 2022               Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka

Piatok              18. 11. 2022               Féria

Sobota             19. 11. 2022                Féria

Nedeľa           20. 11. 2022                SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

 

 

Na budúcu nedeľu 20. novembra, na slávnosť Krista Kráľa, bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebrovať slávnostnú sv. omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma o 9. hodine.

Po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na verejnú poklonu. O 16,30 bude modlitba posvätného ruženca a po nej Eucharistické požehnanie. O 17. hodine budú slávnostné vešpery.

 

Na slávnosť Krista Kráľa môžeme pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

 

 

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Informácie  o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez.

Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

 

V rámci týždňa Cirkvi pre mládež pozývame mladých na stretnutie s otcom biskupom Petrom, ktoré sa uskutoční v pondelok o 18.00 v piaristickom kostole. Stretnutie začne sv. omšou a pokračovať bude diskusiou a modlitbou. Otec biskup sa teší na stretnutie s vami.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy