Veľkonočná nedeľa (slávnosť s oktávou)

Liturgický rok „C“                                                    21. apríl 2019

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         22. 04. 2019        Veľkonočný pondelok

Utorok            23. 04. 2019        Veľkonočný utorok

Streda             24. 04. 2019        Veľkonočná streda

Štvrtok            25. 04. 2019        Veľkonočný štvrtok

Piatok              26. 04. 2019        Veľkonočný piatok

Sobota             27. 04. 2019       Veľkonočná sobota

Nedeľa          28. 04. 2019       Druhá veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva)      

 

Dnešná nedeľa je najväčším sviatkom v liturgickom roku a slávi sa ako slávnosť s oktávou, tzn., že osem nasledujúcich dní po sebe slávime s osobitosťami Veľkonočnej nedele. Pri sv. omšiach v dnešný deň vykonávame tradičnú veľkonočnú zbierku. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše vo Farskom kostole o 6.00, 9.00 a o 16.15. Sv. omša na Kyneku v tento deň bude o 9.00.

Počas Veľkonočnej oktávy vo Farskom kostole nebude prebiehať vysluhovanie sviatosti zmierenia. Táto služba Vám bude opäť k dispozícii od pondelka 29. apríla.

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 bude slávnosť Prvého svätého prijímania detí zo ZŠ sv. Svorada a Benedikta. Prosíme Vás, aby ste predné lavice nechali voľné pre deti a ich rodinných príslušníkov. 

Na budúcu nedeľu o 15.00 bude vo Farskom kostole Hodina Božieho milosrdenstva spojená s modlitbami k úcte k Božiemu milosrdenstvu. Pripomíname, že každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení uctí obraz Božieho milosrdenstva, môže pri obvyklých podmienkach získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

Všetkým vám prajeme milostiplné a radostné sviatky
Kristovho zmŕtvychvstania!