Liturgický rok „C“                                                     5. jún 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         06. 06. 2022               Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi; spomienka

Utorok            07. 06. 2022               Féria

Streda             08. 06. 2022               Féria

Štvrtok            09. 06. 2022               Nášho Pána J. Krista, najvyššieho a večného kňaza; sviatok

Piatok              10. 06. 2022               Féria

Sobota             11. 06. 2022                Sv. Barnabáša, apoštola; spomienka

Nedeľa     12. 06. 2022        NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (11. NEDEĽA CEZ ROK)

 

Dnešnú nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude v katedrálnom chráme, v Bazilike sv. Emeráma po sv. omši o 10.00 hod. vyložená Oltárna sviatosť na verejnú poklonu. O 16.30 bude v katedrále modlitba posvätného ruženca a o 17.00 hodine eucharistické požehnanie a slávnostné vešpery. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Od pondelka je obdobie cez rok a modlíme sa Anjel Pána.

Nitrianske biskupstvo  a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozývajú záujemcov na ďalší diskusný večer pod názvom Dišputy pod hradom. Hosťom večera bude morálny teológ Ivan Šulík. V diskusii na tému Vždy na strane života, budeme diskutovať o postoji Cirkvi v otázkach vojny a trestu smrti. Cieľom diskusných večerov je reflektovať aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Dišputy pod hradom sa uskutočnia v utorok 7. júna 2022 o 18:00 hod. v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č.3.

V rámci celoeurópskeho podujatia Noc kostolov sa otvoria dvere nášho Farského kostola v piatok 10.6.2022 od 18.00 – 22.00 hod. NIGHTFEVER  Adorácia, spev, citáty zo Svätého písma, úmysly, rozhovor, svätá spoveď, tichá modlitba pred Najsvätejšou Sviatosťou.

Sviatosť manželstvo mienia prijať: Miroslav Ecker, syn Miroslava a Marty rod. Záhorcovej, rím-kat., narodený a bývajúci v Nitre. A Miroslava Kuzmová, dcéra Miroslava a Emílie rod. Barbirčákovej, grékokatolíčka, narodená vo Svidníku a  bývajúca v Rovnom. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

Informačný servis nitrianskej diecézy