Farár farnosti: Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Mgr. Lukáš Frank, kaplán
Mons. Anton Kováčik, výpomocný duchovný

adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra-Dolné mesto, Farská 18, 949 01 Nitra

tel.: 00421 37 652 2008                IČO: 31873201

mail: nitra.dm@nrb.sk     web: http://nitra.dm.nrb.sk

Bankový účet IBAN: SK42 3100 0000 0042 2009 5003


Úradné hodiny:

Pondelok

7.30 – 8.30

17.00 – 17.30

Streda

7.30 – 8.30

17.00 – 17.30

Piatok

7.30 – 8.30

17.00 – 17.30