Farár farnosti: Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Mgr. Peter Mišovič, kaplán
ThLic. Andrej Filin, výpomocný duchovný

adresa: Rímskokatolícka farnosťNitra-Dolné Mesto, Farská 18, 949 01 Nitra

tel.: 00421 37 652 2008

mail: nitra.dm@nrb.sk

web: http://nitradm.nrb.sk