Farské oznamy – 20. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                         16. august 2020 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        17. 08. 2020               Féria Utorok            18. 08. 2020               Féria Streda            19. 08. 2020               Féria Štvrtok     ...

Farské oznamy – 19. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                           9. august 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        10. 08. 2020               Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Utorok            11. 08. 2020                Sv. Kláry, panny; spomienka...

Farské oznamy – 18. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                           2. august 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         03. 08. 2020              Féria Utorok             04. 08. 2020               Sv....

Farské oznamy – 16. nedeľa v cezročnom období

Šestnásta nedeľa v období „cez rok“   Liturgický rok „A“                                                            19. júl 2020 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         20. 07. 2020              Féria Utorok           ...

Farské oznamy – 15. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                            12. júl 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        13. 07. 2020               Féria Utorok            14. 07. 2020               Féria Streda             15. 07. 2020               Sv. Bonaventúru,...

Farské oznamy – 14. nedeľa v cezročnom období

Sv. Cyrila a Metoda, slov. vierozvestov Liturgický rok „A“                                                            5. júl 2020 O Z N A M Y  Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         06. 07. 2020              Féria Utorok            07. 07. 2020               Féria Streda            ...