Liturgický rok „A“                                                     1. január 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         2. 1. 2023                   Sv. Bazila VeľkéhoGregora Naziánzského, učiteľov Cirkvi

Utorok            3. 1. 2023                   Najsvätejšieho Mena Ježiš; spomienka

Streda             4. 1. 2023                   Féria

Štvrtok            5. 1. 2023                  Féria

Piatok       6. 1. 2023          Zjavenie Pána; slávnosť

Sobota             7. 1. 2023                   Féria

Nedeľa      8. 1. 2023          Druhá nedeľa po narodení Pána, Krst Pána

 

 

Dnes na začiatok civilného roka môžeme získať za obvyklých podmienok úplne odpustky, ak recitujeme, alebo spievame hymnus: Príď Duchu Svätý tvorivý.

 

Dnes je tradičná novoročná ofera, za vaše milodary vyslovujeme úprimne: Pán Boh zaplať!

 

Od pondelka 2. januára sa budú zapisovať úmysly sv. omší na prvý štvrťrok, mesiace január – marec. Zapíšeme najviac päť úmyslov na toto obdobie, aby si každý farník mohol dať odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel.

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci január, spovedať sa bude každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 hodiny. Okrem toho sa spovedá pol hodinu pred sv. omšami a v štvrtok a v piatok od 15.30.

 

V piatok na slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána, budú sv. omše ako každú nedeľu čiže o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 hodine, a večer o 16.15. Na Kyneku bude sv. omša o 9.00 hodine, spovedať sa bude pol hodinu pred sv. omšou.

 

V modlitbách pamätajme na zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý včera prešiel bránou do večnosti.

 

Prajeme a  vyprosujeme požehnaný a milostiplný Nový rok!

Informačný servis nitrianskej diecézy