Slávnosť všetkých svätých

Liturgický rok „A“                                                   1. november 2020

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         02. 11. 2020                Spomienka na všetkých verných zosnulých

Utorok             03. 11. 2020                Féria

Streda              04. 11. 2020                Sv. Karola Boromejského, biskupa; spomienka

Štvrtok            05. 11. 2020                Féria

Piatok              06. 11. 2020                Féria

Sobota             07. 11. 2020                Féria

Nedeľa           08. 11. 2020                tridsiata druhá nedeľa

Od 2. novembra je možné sláviť verejné bohoslužby, ale s obmedzeniami max. 6 osôb vrátane kňaza a len pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

  1. a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29.10.do 1.11.2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
  2. b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29.10. do 1.11.2020.

Sv. omše cez pracovné dni: 9.00,  11.00 a 16.15 hod. Prednosť na sv. omšu majú tí, ktorí majú úmysel. Úmysel sv. omše zo 6.00 sa bude slúžiť o 11.00 hod.

Sv. omše v sobotu: 7.30 a 16.15 hod. Čas nedeľných bohoslužieb zostáva nezmenený.

Príležitosť k sv. spovedi: pracovné dni 9.30-11.00 hod.

Na prvý piatok budeme spovedať od 15.30 do 17.00 hod. s možnosťou sv. prijímania. Sv. omša v tento deň o 16.15 nebude.

Kostol sa otvára ¼ hod. pred sv. omšou.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorý je možné nájsť na stránke KBS.