Liturgický rok „A“                                                            apríl 2020

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Štvrtok        09. 04. 2020      Zelený štvrtok          (sv. omša o 17.00)

Piatok         10. 04. 2020       Veľký piatok             (obrady o 15.00)

Sobota        11. 04. 2020       Biela sobota               (Veľk. vigília o 19.00)

Nedeľa       12. 04. 2020        Veľkonočná nedeľa

        12.4. – 19.4.2020            Veľkonočná oktáva

Nedeľa       19.4.2020            Druhá veľkonočná nedeľa

 

Počas Veľkonočnej oktávy bude predsieň kostola otvorená počas dňa na súkromnú modlitbu. Žiadame návštevníkov chrámu o dôsledné dodržiavanie všetkých predpísaných hygienických opatrení.

 

Všetkým Vám prajeme požehnané Veľkonočné sviatky, nech Vás zmŕtvychvstalý Kristus naplní svojím pokojom a radosťou.